Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

När ska sårjournal användas

Med sårjournal menas här den gemensamma sårjournalen för landsting och kommunerna i länet.

Den bör upprättas vid svåra sår. Kan även användas vid andra typer av sår. Kopia av sårjournalen ska följa med patienten mellan olika vårdgivare.

Patientansvarig sjuksköterska upprättar och fyller i status i sårjournalen.
Sjuksköterska/undersköterska som gör omläggningen signerar denna i ”Signeringslista/Omvårdnadsåtgärd".

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati