Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Omfattning

Rutinen gäller för kommunal hälso- och sjukvård.

Version: Version 1, 2009-09-02
Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati