Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras utifrån ett helhetsperspektiv i början av en vårdperiod oavsett om patienten bor i ordinärt eller särskilt boende.

Den ska regelbundet följas upp och vid behov kompletteras.Som stöd för det förebyggande arbetet ska det nationella kvalitetsregistret Senior Alert användas för de personer som är 65 år eller äldre.

Hur ofta detta ska utföras beror på patientens tillstånd. Se www.1177.se/handbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Version: Version 1, 2013-01-18  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati