Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

SIP - samordnad individuell plan

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska landsting och kommun tillsammans upprätta en individuell plan om det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Politik och demokrati