Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Sjuksköterskas bedömning av omsorgstagare som har larmat

För att du som är sjuksköterska ska veta hur du ska göra din bedöming när personalen kontaktar dig finns nedanstående beskrivning: Handläggning av sjuksköterska när personal ringer om omsorgstagare som har larmat på trygghetslarm.

Version: 2017-03-03
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati