Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avslutande av skyddsåtgärd

Om en skyddsåtgärd måste avbrytas/avslutas med kort varsel ska förskrivaren kontaktas. Om förskrivaren inte kan nås ska tjänstgörande sjuksköterska kontaktas.

Detta kan inträffa t.ex. om samtycke upphör. Sjuksköterska måste i de fallen snarast informera förskrivaren om att skyddsåtgärden har upphört. Enhetschef ska alltid informeras snarast.

Om ett larm tillfälligt måste stängas av eller slutar fungera måste personalen kunna erbjuda ett alternativ t.ex. högre tillsynsgrad. Oavsett lösning på problemet måste förändringen noga rapporteras till övrig personal och dokumenteras.

Version: 2014-08-25
Fastställd av: MAS 
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati