Dokumentation

Hälso- och sjukvårdsjournal

Medicinsk bedömning, vårdplanering, riskbedömning, samtycke, förskrivning och uppföljning skall dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen. HSL-ordination ska upprättas.

När den medicinska bedömningen är gjord av läkare ska en journalkopia bifogas kommunens hälso- och sjukvårdsjournal.

Social journal

I den sociala journalen dokumenteras skyddsåtgärden av enhetschefen.

Anteckningen ska innehålla en beskrivning av varför skyddsåtgärden blev förskriven, vilken skyddsåtgärd det gäller samt uppföljning. Anteckningen ska belysa hur den sociala situationen påverkas.

Version: 2012-07-25
Fastställd av: MAS 
Dokumentansvarig:MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati