Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Mätning

Varje år ska en mätning av samtliga skyddsåtgärder genomföras. MAS ansvarar för att mätningen genomförs.
 
Version: 2015-01-26
Fastställd av: MAS 
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati