Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rutiner för GPS-positioneringlarm

Ett GPS-positioneringslarm är en typ av larm som möjliggör att se var en person som har larmet på sig befinner sig.

Larmet ordineras av sjuksköterska enligt rutin.

När ordinationen görs är checklistan ett bra stöd för att komma i håg allt.

Ordinationen görs på denna blankett.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Politik och demokrati