Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Tekniska hjälpmedel, ansvar

I medicintekniska handbokenöppnas i nytt fönster anges vem som inköper, installerar, avlägsnar och underhåller tekniska hjälpmedel t.ex. olika typer av larm.

Version: 2012-07-25
Fastställd av: MAS 
Dokumentansvarig:MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati