Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Vägledning vid hjärt- och lungräddning – HLR

Ansvar

Patienter inom kommunal hälso- och sjukvård ska i händelse av hjärtstopp behandlas med HLR såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras. Ställningstagandet görs av läkare.

För patienter som bor i särskilt boende enligt SoL finns det särskilda riktlinjer för HLR, se länk till regionens vårdgivarweb HLR på säbolänk till annan webbplats

Om det för personalen är uppenbart att cirkulation och andningsfunktion inte går att återställa ska HLR inte påbörjas. Exempel på sådana situationer är när personer har skador som inte är förenliga med liv eller uppvisar tydliga tecken på att ha varit döda en längre tid.

Den personal som fått utbildning i hjärt- och lungräddning har genom detta fått kunskap för att hjälpa en person utan fungerande hjärtfunktion och därmed kanske rädda dennes liv. Om personalen inte vet hur man gör HLR:

  1. Om kollega finns i närheten som kan utföra HLR, be om hjälp.
  2. Ring 112.
  3. Informera sjuksköterska.

Informationsöverföring till närstående/företrädare

Informationsöverföring hanteras på samma sätt som vid andra förändringar i hälsotillståndet. Se rutin

När läkare tagit ställning till att HLR inte ska utföras

  • Läkare har då i samråd med omsorgstagare/närstående/företrädare beslutat att HLR inte ska utföras. 
  • Läkaren har ansvar för att informera kommunens sjuksköterska om beslutet.
  • Sjuksköterskan dokumenterar beslutet i journalen under sökordet "Observera".
  • Sjuksköterskan ansvarar för att samtlig berörd personal får information om vad som gäller.

Skyddsutrustning

När personal utför hjärt- och lungräddning kan det upplevas svårt att ge mun till mun metoden när tex. omsorgstagaren blöder, kräks eller snusar. Detta är en arbetsmiljöfråga och därför ska varje personal ha tillgång till en skyddsmask på varje enhet/våningsplan.

Leverantör av sjukvårdsmaterial är One Med.

På följande länk hittar ni utbudet av andningsmasker

www.onemed.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning

Bakgrund och utbildning

Omsorgsnämnden har beslutat att utbildning i hjärt-och lungräddning - HLR är obligatorisk för tillsvidareanställda och vikarier över sex månader. Utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Utbildningen innefattar basal HLR, Livräddare. Omsorgsförvaltningen har egna hjärt- och lungräddningsinstruktörer som utbildar personalen regelbundet på respektive enhet.

Syfte och mål

Syftet är att ge ökad trygghet för omsorgstagare och medarbetare samt att vägleda personalen i hanteringen av hjärt- och lungräddning under sin arbetstid. Utbildningen ska öka personalens kunskaper om hur de ska kunna hantera hjärt- och lungräddning vid akuta situationer. Målet är att samtlig personal ska erbjudas utbildning en gång om året. Avsikten är att utbildningen ska ge trygghet och säkerhet i den akuta situationen då allt händer väldigt snabbt.

Utbildningsmaterial

Enhetschefen ansvarar för att instruktörerna har det material som behövs för att ge en bra utbildning. Inköp av Mini Anne och lungor görs via INES. Instruktörshandböcker köps på www.stiftelsenforhlr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Hovslund finns att låna:

De ”gamla” HLR dockorna och utbildningshjärtstartare. För bokning av dessa kontakta Elisabeth Paalanen (0470-4)3025.

Behöver ni instruktörer ha en genomgång av hjärtstartaren kan ni kontakta avdelning utveckling och information via e-post utbildning.omsorg@vaxjo.se

Om du vill läsa mer:

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: 2015-10-16
Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Politik och demokrati