Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Basala hygienrutiner - grundläggande rutin

I samband med vård, omsorg, undersökning och behandling finns det alltid en risk att föra smittämnen mellan olika vårdtagare, då samma personal vårdar och hjälper mer än en vårdtagare.

Det är därför viktigt att tänka på hur personal kan undvika att smittämnen överförs mellan vårdtagare med hjälp av händer och kläder som användes vid vårdarbete. Genom att använda basala hygienrutiner kan smittöverföring förhindras. Även personalen skyddas mot smitta genom att använda basala hygienrutiner. Se SOSFS 2007:19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas av all personal vid all vård och omsorg oberoende av boendeform, för att förebygga smittspridning.

Instruktioner för ett korrekt vårdhygieniskt arbetssätt se Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Handskar

Handskar

Version: Version 7: Giltig från 2014-11-04   
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati