Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Magsjuka (virusorsakad gastroenterit)

Magsjuka orsakas vanligen av virus och utgör varje år stora problem bl a inom särskilda boenden, men även inom hemtjänstgrupper i ordinärt boende.

Länk till rutin

Version: Version 8: Giltig från 2016-04-29
Faställd av: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati