Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Omhändertagande av hjälpmedel-utrustning

Löpande underhåll av hjälpmedel ska skötas enligt bruksanvisning och lokala rutiner.

Manuell mekanisk rengöring innebär förutom att hjälpmedlet blir ”rent” att antalet mikroorganismer reduceras. Desinfektion av hjälpmedel ska alltid ske vid förorening av kroppsvätska. Hygienrutiner anpassade för hjälpmedelsförråd finns.

Duschbrits, duschstol
Spola av efter användning. Torka den torr (för att inte späda ytdesinfektionen). Torka sedan av med ytdesinfektionsmedel.

Förflyttningshjälpmedel
Lyft kan användas mellan olika vårdtagare om denna rengörs med ytdesinfektionsmedel på t ex knappar och andra tag-på-ställen innan den tas till nästa vårdtagare. Lyftselen är bunden till vårdtagaren och tvättas vid behov i tvättmaskin vid 60°.

Blodtrycksmanschett, stetoskop
Desinfekteras både före och efter användandet om vårdtagaren har skadad hud t ex eksem, annars vid behov.

Rullstol, rollator
Rengör med rengöringsmedel. Torka av med ytdesinfektionsmedel vid förorening av kroppsvätska.

På hjälpmedelsförråden
Det finns en anvisning om hur hjälpmedel ska hanteras på hjälpmedelsförråden.

Version: Version 5: Giltig från 2008-08-29   
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati