Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rengöring och desinfektion

Disk och rengöring (ex. toaletter, lägenheter, inkontinensprodukter, flergångsmaterial) är viktigt för att minska spridning av smittämnen.

De enheter som har tillgång till diskdesinfektor/spoldesinfektor ska använda dessa vid diskdesinfektion och rengöring. I övrigt kan manuell rengöring utövas enligt länets vårdhygieniska rutiner. Vid undantagsfall kan engångsmaterial användas.

Enhetschefen ansvarar för att diskdesinfektor och spoldesinfektor kontrolleras enligt bruksanvisningen, genom att kontakta kommunens hjälpmedelstekniker/fastighetsägare. Spara besiktningsprotokoll i pärm på enheten.

Version: 2011-03-01 
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Politik och demokrati