Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Webbutbildning basala hygienrutiner

Vård- och omsorgspersonal på omsorgsförvaltningen ska genom att följa den nationella vårdhandbokens rekommendationer bidra till att skydda omsorgstagaren mot smitta.

Vid introduktion av nyanställda rekommenderas en webutbildning som beskriver ett korrekt arbetssätt. Utbildningen görs inloggad och den som har slutfört utbildningen med godkänt kunskapstest ska skriva ut ett intyg som ska visas för närmaste chef.   

Utbildningen kan också vara bra för den som har arbetat en tid i vården och som vill förbättra sina kunskaper.

LÄNK till webbutbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati