Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Smittsam tuberkulos - lungtuberkulos (tbc)

LÄNK till rutin för Kronobergs läns kommuner

LÄNKöppnas i nytt fönster till blanketten Hälsodeklaration avseende tuberkulos

För att hitta lokala rutiner för Växjö kommun ska du gå till fliken Omsorgsförvaltningens lokal rutiner för vårdhygien och stickskador och smittsamma sjukdomar.

Version: Version 8: Giltig från 2018-04-05   
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Politik och demokrati