Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Urinvägar

Nedanstående rutin gäller:

LÄNK

Version: Version 6: Giltig från 2015-04-21   
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati