Efter döden - Svenska palliativregistret

Efter döden

Rutiner kring dödsfall och omhändertagande av den avlidne beskrivs närmare i handboken Rutiner för hälso- och sjukvård under rubriken "Dödsfall". Kommunens personal ansvarar för att den döde omhändertas på ett värdigt sätt. 

Svenska palliativregistret

Sjuksköterskan registrerar dödsfallet i Svenska palliativregistret. www.palliativ.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsregistret ska användas för egenkontroll och för att följa upp målen för kvalitén inom den palliativa vården på enheten. Vissa av områdena i registret bör följas upp av sjuksköterska tillsammans med läkare.

Registret innehåller också mycket information  och är bra att använda som kunskapsbas vid sidan av det nationella vårdprogrammet.

Version: 3, 2014  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati