Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Efterlevandesamtal

Även efter dödsfallet har de närstående ofta ett stort behov av att prata om sin sorg och saknad, den sista tiden eller andra upplevelser runt sjukdomstiden.

Det är viktigt att personalen finns tillhands och erbjuder stöd. Det kan finnas oklarheter kring dödsfallet och för många uppstår frågor och funderingar efter en tid.

Efterlevandesamtal ska erbjudas av sjuksköterska eller läkare. Lämplig tidpunkt kan vara en månad efter dödsfallet. Närstående avgör vilka som ska delta.

Läs mer om efterlevandesamtal i http://palliativ.se/?s=efterlevandesamtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: 3, 2014 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati