Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Gåvor och testamente

Personal får ta emot enklare gåvor till exempel tårtor, blombuketter, frukt och chokladaskar från omsorgstagare och dess närstående, under pågående vård eller som tack för en god vård och omsorg.

Gåvorna får dock inte betinga något högre ekonomiskt värde och det är viktigt att omsorgstagaren/den närstående inte upplever att det finns förväntningar på gåvor. Personalen  måste vara säkra på att de inte utsätts för påtryckningar eller mutor.

Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten.

Version: 3, 2014 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati