Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Diarré

Vid diarré passerar mat och dryck genom tarmen snabbare än normalt, vilket kan leda till förluster av vätska, salter och energi.

Orsaker till diarré kan vara t.ex. förstoppning, tumörer, läkemedelsbiverkan, tarmsjukdomar, infektion, matförgiftning, oro, ångest eller nervös mage.

Läs mer om diarré i Nutritionshandboken, se

http://www.vaxjo.se/Omsorgens-handbocker---startsida/Nutritionshandbok/Nutrition-vid-svar-sjukdom-och-i-livets-slut-ett-palliativt-synsatt/

Version: 3, 2014 
Fastställd av:
MAS  
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati