Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hosta

Hosta är vanligt hos personer med en framskriden cancer.

Orsaken är ofta mekanisk retning av till exempel inflammation eller infektion, tumörväxt, främmande kropp, astma och lungödem samt vid kemisk inhalation (tobaksrök).

Förslag till åtgärder

  • Ge den enskilde hjälp med andningsteknik enligt anvisningar.
  • Ge den enskilde rikligt med dryck i de fall det hjälper och går, gärna varm dryck.
  • Undvik att ge den enskilde mjölkprodukter som är slembildande.
  • Ge läkemedel enligt ordination och vid behov.

Version: 2, 2010 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati