Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Konfusion

Förvirring/konfusion

När den enskilde tappar greppet om sin orientering, kan det vara plågsamt för omgivningen, de närstående och vårdpersonalen.

Orsakerna kan till exempel vara fysisk sjukdom, hypoxi (syrebrist), högt eller lågt blodsocker, leverpåverkan, urinretention, otillräcklig behandling av smärta, läkemedelsbiverkan, förstoppning, uttorkning, feber, täta byten av personal och ångest.

Förslag till åtgärder
  • Utred/ta reda på om den enskilde verkligen är förvirrad och om den enskilde tidigare visat förvirring eller om det hänt något som kan ha utlöst förvirringen.
  • Ta reda på vilka symptom som behöver behandling
  • Behandla symptomen så specifikt som möjligt
  • Läkemedelsbehandling vid behov
  • Bekräfta den enskildes upplevelser genom att lyssna.
  • Förbättra kost och vätskeintag
  • En tydlig och tystgående klocka kan underlätta
  • Frisk luft.

Läs mer om Akuta förvirringstillstånd - delirium i Nationella vårdprogrammet:

http://www.cancercentrum.se/PageFiles/1722/nat_vp_pall_2012.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: 3, 2014 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati