Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Nedstämdhet

Att känna sig nedstämd är vanligt i livets övergångsperioder.

Det är viktigt att våga erkänna och få tala om den sorg, ledsnad, nedstämdhet, irritation och ilska som upplevs vid olika svårigheter.

Förslag till åtgärder
  • Erbjud ett samtal och vid behov professionell hjälp, till exempel kurator, psykolog, företrädare för religiöst samfund.
  • Läkemedelsbehandling vid behov.

Version: 3, 2014 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Politik och demokrati