Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2018-05-23, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2018-05-23

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildningverksamhetsområde:
  Dataskyddsförordningen (GDPR) inom omsorgsnämndens verksamhetsområde: Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare
  Information om ’Barnens bästa gäller! – I Kronobergs län’ (Skottlandsmodellen): Ewa Ekman, förvaltningschef
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2018
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
 5. Fördjupad prognos för omsorgsnämnden till och med april, 2018
 6. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att ta fram ett förslag på hur information till omsorgstagare om tillfälliga förändringar kan förbättras
 7. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
 8. Aktuell information från Växjö Kommunala pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
 9. Information från ledamöter
 10. Förvaltningschefen informerar
 11. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2018
Politik och demokrati