Styrande dokument och rapporter - omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden - omsorgsnämndens reglemente. 

Ledningssystem för kvalitetöppnas i nytt fönster -en beskrivning av förvaltningens lednings- och styrsystem.

Vägledning LSS - en beskrivning av insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och en vägledning för handläggning och utförande.

Vägledning SOL - en beskrivning av insatserna enligt socialtjänstlagen och en vägledning för handläggning och utförande.

Fortsatt arbete för sjuka äldre - handlingsplan för Kronobergs län 2015

Omsorgens delegationsordning

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Patientsäkerhetsplan 2018

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Politik och demokrati