Växjö kommunala pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ och har invalda representanter från olika pensionärsorganisationer.

Som remissorgan har pensionärsrådet möjlighet att framföra pensionärernas önskemål i en rad av frågor, t.ex boende, kommunikationer, avgifter och service i olika sammanhang.

Om du som pensionär har önskemål, meddela detta till pensionärsrådets ledamöter eller till sekreteraren.

Kontakta pensionärsrådet

Politiker

Ordförande Ulf Hedin (M)
Telefon: 0470-436 68
E-post: ulf.hedin@vaxjo.se

Vice ordförande Tomas Thornell (S)
Telefon: 0470-464 46
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Tjänstepersoner

Omsorgschef Suzanne Madar Örkenrud
Telefon: 0470-430  95
E-post: suzanne.madarorkenrud@vaxjo.se

Omsorgschef Anneli Loberg
Telefon: 0470-432 18
E-post: anneli.loberg@vaxjo.se

Ledamöter

Sören Andersson, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
E-post: neros.andersson@gmail.com

Gunilla Hansson, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Telefon: 0470-278 77 
Epost: 482hansson@telia.com

Ingemo Gustafsson, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Telefon: 0470-915 98
E-post: ingemo.g@hotmail.se

Laila Stein, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Telefon: 0470-828 52
E-post: laila@stein.nu

Carin Jonasson, SPF Seniorerna
Telefon: 0470-941 12
E-post: carinjonasson@yahoo.se

Valter Jeppsson, SPF Seniorerna
Telefon: 0470-164 31
E-post: valter.jeppsson@netatonce.net

Kerstin Gadd Karlsson, SPF Seniorerna
Telefon: 0470-274 77
E-post: kerstin.gadd38@gmail.com

Inga-Britt Jonasson, SPF Seniorerna 
E-post: ibjon@ofswe.com

Laila Göransson, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0470-625 17
E-post: laila.goransson@hotmail.se

Eva-Lisa Haggren, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0474-306 09
E-post: ingvar.haggren@gmail.com

Bertil Nilsson, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0470-670 07
E-post: nillson-bm@telia.com

Hans Sköld, Pensionärernas Riksorganisation
Telefon: 0472-26 04 26
E-post: hazze-s@live.se

Ersättare

Anita Olsson, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Telefon: 0472-760 28
E-post: anita@bergqvist.se

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Politik och demokrati