Samverkansråd för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden

Samverkansrådet tar upp frågor och diskussioner i samarbete med handikapporganisationerna.

Samverkansråd består av politiker från omsorgsnämnden, nämden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden tillsammans med representanter för de olika handikapporganisationerna i Växjö kommun och  från Funkibator Ideell Förening. 

Kontakta samverkansrådet

Politiker

Ordförande: Oliver Rosengren (M)
Telefon: 0470-416 40
E-post: oliver.rosengreng@vaxjo.se

Vice ordförande: Julia Berg (S)
Telefon: 0470-413 52
E-post: julia.berg@vaxjo.se

Sigvard Jakopson (M)
Telefon: 0470-410 00
E-post: sigvard.jakopson@vaxjo.se

Ersättare

Tomas Thornell (S)
Telefon: 0470-464 46
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Ulf Hedin (M)
Telefon: 0470-436 68
E-post: ulf.hedin@vaxjo.se

Patricia Aguiliera (S)
Telefon: 0470-410 00
E-post: patricia.aguiliera@vaxjo.se

Tjänsteperson

Omsorgsförvaltningen
Carola Dahlqvist
Telefon: 0470-434 07
E-post: carola.dahlqvist@vaxjo.se

Arbete och välfärd
Anette Borg
Telefon: 0470-433 93
E-post: anette.borg@vaxjo.se

Överförmyndarnämnens kansli
Carina Elmefall
Telefon: 0470-412 31
E-post: carina.elmefall@vaxjo.se

Ledamöter från handikapporganisationerna

Sidan under uppdatering, kontaktuppgifter kommer att kompletteras där det saknas.

Jan Karlsson
Telefon: 0736-63 80 78
E-post: kajak@netatonce.net

Kerstin Johansson
E-post: johansson.17337@telia.com

Mari-Louise Ohlsson
Telefon: 0732-01 43 40
E-post: olsson.marie-louise@telia.com

Kennerth Björn
Telefon: 0702-33 87 32
E-post: 047430908@telia.com

Jennie H. Hasselros
Telefon: 0735-50 15 25
E-post: jennie_hasselros@hotmail.com

Judith Lundberg
E-post: Judit.Lundberg@skola.vaxjo.se 

Ersättare

Anders Korner
E-post: anders.korner@telia.com

Kim Georgsson Heimwall
Telefon 0709-94 48 99
E-post: kimprahl.kp@gmail.com

Vakant
Telefon:
E-post:

Ledamot Funkibator Ideell Förening

Annette Andersson
E-post: annette53.andersson@gmail.com

Ersättare Funkibator Ideell Förening

Stefan Johansson
Telefon: 0708-16 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Senast uppdaterad: 1 mars 2022