Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, d.v.s. underåriga, gamla, sjuka och personer med funktionsvariationer.

På överförmyndarnämndens kansli finns tjänstemän som sköter det löpande arbetet och som har delegation att i vissa typer av ärenden fatta beslut på nämndens vägnar.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-413 85
Postadress: Växjö kommun, Överförmyndarnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18, plan 4, Växjö

Ordförande

Sigvard Jakopson (M)

Vice ordförande

Anders Göranson (V)

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i överförmyndarnämnden.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Politik och demokrati