Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, d.v.s. underåriga, gamla, sjuka och personer med funktionsvariationer.

Överförmyndarnämnden i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommun

Från 1 januari 2019 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam organisation. Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun blir värd för verksamheten som kommer finnas i Växjö kommunhus.

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Växjö består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och ett kansli med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode mä n, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara på sin rätt, missgynas ekonomiskt eller rättsligt.

På överförmyndarnämndens kansli finns tjänstemän som sköter det löpande arbetet och som har delegation att i vissa typer av ärenden fatta beslut på nämndens vägnar.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-413 85
Postadress: Växjö kommun, Överförmyndarnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18, plan 4, Växjö

Ordförande

Sigvard Jakopson (M)

Vice ordförande

Anders Göranson (V)

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i överförmyndarnämnden.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Politik och demokrati