Sammanträdestider - överfömyndarnämnden

Överförmyndarnämnden beslutar i personärenden. Mötena är därför inte öppna för allmänheten.

För att ett ärende ska tas upp i nämnden måste det vara överförmyndarkansliet tillhanda senast två veckor före mötet.

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan 15:00 följande dagar 2018

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 12 november
 • 11 december

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018
Politik och demokrati