Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Sammanträdestider - överfömyndarnämnden östra Kronoberg

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar i personärenden. Mötena är därför inte öppna för allmänheten.

För att ett ärende ska tas upp i nämnden måste det vara överförmyndarkansliet tillhanda senast två veckor före mötet.

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg sammanträder klockan 15:00 följande dagar 2020

  • 21 januari
  • 3 mars
  • 7 april
  • 5 maj
  • 8 juni
  • 30 juni
  • 18 augusti
  • 8 september
  • 3 november
  • 15 december
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Politik och demokrati