Sammanträdestider - överfömyndarnämnden östra Kronoberg

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar i personärenden. Mötena är därför inte öppna för allmänheten.

För att ett ärende ska tas upp i nämnden måste det vara överförmyndarkansliet tillhanda senast två veckor före mötet.

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg sammanträder klockan 15:00 följande dagar 2019

 • 3 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 16 december
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Politik och demokrati