Samverkansråd för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden

Samverkansrådet tar upp frågor och diskussioner i samarbete med handikapporganisationerna.

Samverkansråd består av politiker från omsorgsnämnden, nämden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden tillsammans med representanter för de olika handikapporganisationerna i Växjö kommun och  från Funkibator Ideell Förening. 

Kontakta samverkansrådet

Politiker

Ordförande: Ulf Hedin (M)
Telefon: 0470-436 68
E-post: ulf.hedin@vaxjo.se

Vice ordförande: Martin Edberg (S)
Telefon: 0470-413 96
E-post: martin.edberg@vaxjo.se

Sigvard Jakopson (M)
Telefon: 0470-410 00
E-post: sigvard.jakopson@vaxjo.se

Ersättare

Tomas Thornell (S)
Telefon: 0470-464 46
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Oliver Rosengren (M)
Telefon: 0470-416 40
E-post: oliver.rosengren@vaxjo.se

Anders Göransson (V)
Telefon: 0470-410 00
E-post: anders.goranson@vaxjo.se

Tjänsteman

Omsorgsförvaltningen
Carola Dahlqvist
Telefon: 0470-434 07
E-post: carola.dahlqvist@vaxjo.se

Arbete och välfärd
Anette Borg
Telefon: 0470-433 93
E-post: anette.borg@vaxjo.se

Överförmyndarnämnens kansli
Carina Elmefall
Telefon: 0470-412 31
E-post: carina.elmefall@vaxjo.se

Ledamöter från handikapporganisationerna

Jan Karlsson, Synskadades förening i Kronobergs län (SRF) 
Telefon: 0736-63 80 78
E-post: kajak@netatonce.net

Kennerth Björn, Förening för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
Telefon: 0702-33 87 32
E-post: 047430908@telia.com

Jennie H. Hasselros, Neuroförbundet i Kronoberg
Telefon: 0735-50 15 25
E-post: jennie_hasselros@hotmail.com

Conny Dahlberg, Strokeföreningen
Telefon: 0470-622 06
E-post: cm.dahlberg@comhem.se

Tomas Ingvarsson, Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH
Telefon: 0737-13 21 71
E-post: alf.ingvarsson@hotmail.com

Mari-Louise Ohlsson, För barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Attention)
Telefon: 0732-01 43 40
E-post: olsson.marie-louise@telia.com

Ersättare

Gudrun Rydh, För barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Attention)
Telefon: 0470-26802, 070-5426802
E-post: rydh.gudrun@gmail.com

Kerstin Andersson, Dövas förening
Telefon: 0470-262 31
E-post: kerstinandersson@bredband2.com

Anna Odenstad, Synskadades förening i Kronobergs län (SRF)
Telefon: 0768-07 77 01
E-post. anna.odenstad@netatonce.net

Ledamot Funkibator Ideell Förening

Stefan Johansson
Telefon: 0708-16 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Ersättare Funkibator Ideell Förening

Lukas Karlsson,
Telefon: 070-343 52 69
E-post: lukas.karlsson@funkibator.se

Samverkansrådets sammanträdestider 2018

  • Måndag 12 februari kl 13.30 – 16.00, Kronobergsrummet
  • Måndag 21 maj kl 13.30 – 16.00, A-salen
  • Måndag 24 september kl 13.30 – 16.00, A-salen
  • Måndag 26 november kl 13.30 – 16.00, A-salen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Politik och demokrati