Sammanträdestider - tekniska nämnden

Välkommen till tekniska nämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till tekniskanamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2021

 • 25 februari klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 25 mars klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 29 april klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 3 juni klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 • 26 augusti klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 • 23 september klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 • 21 oktober klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 • 18 november klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 • 16 december klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Politik och demokrati