Sammanträdestider - tekniska nämnden

Välkommen till tekniska nämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2020

 • 27 februari kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 26 mars kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 30 april kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 28 maj kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 27 augusti kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 24 september kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 22 oktober kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 19 november kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 17 december kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Politik och demokrati