Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Sammanträdestider

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Välkomna! Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Har du frågor till allmänhetens frågestund kan du som medborgare skicka in frågor till utbildningsnämnden via formuläret nedan. Vi återkommer sedan med svaret på den e-post du angiver i formuläret.

Ställ din fråga till utbildningsnämnden senaste den 2 februari.Tid och plats sammanträden 2021

 • 3 februari klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 10 mars, klockan 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 21 april, kl. 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 19 maj, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 16 juni, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 8 september, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 20 oktober, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 17 november, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)
 • 15 december, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5 (mötet kan ske digitalt)

Se sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden och arbetsutskottet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021
Politik och demokrati