Sammanträdestider

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Välkomna! Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Utbildningsnämndens sammansträde, klockan 14:00 i A-salen, kommunhuset, om inte annat meddelas.

Utbildningsnämnden 2018

 • 12 december

Utbildningsnämnden 2019

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 13 juni
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2018
Politik och demokrati