Kallelser och protokoll - valnämnden

Här kan du ta del av valnämndens protokoll och se kallelse till nästa möte.

Kallelse till valnämndens sammanträden publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka en vecka före sammanträdet. Valnämndens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Val 2014

Statistik över valresultatet i Växjö kommun hittar du på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Val till Europaparlamentet 2014

Statistik över valresultatet i Växjö kommun hittar du på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.     

Mer information om val 

På Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats hittar du mycket information om det svenska valsystemet, om kommande val och om val som har genomförts. Valmyndigheten är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn av allmänna val och folkomröstningar.   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2018
Politik och demokrati