Direktmöten

Ett direktmöte är till för de boende i ett specifikt bostadsområde, samhälle, by eller liknande. Många säger att dessa träffar är betydelsefulla ur demokratisynpunkt. 

På mötet får allmänheten möjlighet att träffa kommunalråd och ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder. Tjänstepersoner och förvaltningschefer från olika förvaltningar deltar också.

Ett direktmöte är en dialog mellan medborgarna och förtroendevalda politiker. På frågor som kommer upp på mötet ska ett ”direkt” svar ges från de politiker eller tjänstemän som deltar. Efter varje direktmöte kan du läsa minnesanteckningarna som publiceras här.

Plats och datum för direktmöten 2018

26 november Braås 18.30 Braåsgården

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Politik och demokrati