Informations- och dialogdagen 65+

Växjö kommun och Kommunala pensionärsrådet, KPR, bjuder gemensamt in till en heldag för alla över 65 år i kommunen. Dialogdagen äger rum på Växjö konserthus den 5 oktober.

Informations- och dialogdag 5 oktober 2023

Dagen bjuder på föreläsningar, utställning och underhållning i form av musik. Dagen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse. Sista anmälningsdag är den 5 september.

Anmälningstiden har gått ut och det går inte längre att anmäla sig.

Hålltider 5 oktober

09.00-9.30 Insläpp med utställning på Växjö konserthus

Passa på att besöka utställningen innan dagens föreläsningar börjar.

09.30 Inledning

Malin Lauber (S) hälsar välkommen.

09.35 Växjö kommunala pensionärsråd presenterar sig

PRO Laila Göransson
SPF Valter Jeppsson
SKPF Laila Stein
RPG Sören Andersson

09.45 Föreläsning - Ensamhet och isolering bland äldre

Laila berg, pensionerad sjuksköterska föreläser.

11.05 Föreläsning - Tillsammans utvecklar vi de goda måltiderna i äldreomsorgen

Cecilia Svanberg leg. dietist och Sofia Herbertsson, enhetschef föreläser.

12.00-13.00 Lunch med utställning


13.00 Musikunderhållning med lasse Sigfridsson

13.30 Om familjen Kamprads stiftelse - en stiftelse som bidrar till förbättrad livskvalitet för äldre

Lena Fritzén, verkställande ledamot föreläser.

13.45 Föreläsning - matupplevelser genom livet

Karin Wending, professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad föreläser.

14.40 Omsorgsförvaltningen - omställning och god och nära vård och omsorg


15.00 Fika och utställning

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Utöver fyra sammanträden per år genomför kommunala pensionärsrådet i samarbete med Växjö kommun en dialogdag om året. Till dialogdagen inbjuds pensionärer i Växjö kommun oberoende av organisationstillhörighet. Dagen syftar till att inspirera och nätverka samt lyfta pågående ärenden i kommunen som kan vara intressant för kommunens pensionärer.

Senast uppdaterad: 6 september 2023