Invånardialog

Växjö kommun är beroende av att ha kontakt med invånare, företagare och andra intressenter. Just nu pågår arbete med att utveckla kommunens dialoger med invånare, organisationer och företag.

Invånardialog om en hållbar framtid

Som uppföljning till de dialoger som blev ett av tre underlag till beslutet av hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 sker i mars en uppföljande dialog. Prata, lyssna, samtala om Hållbara Växjö 2030. Hur kan vi tillsammans nå en hållbar och trygg framtid? Vad innebär det?

Vision 2050

Projekt Vision 2050 ska hitta bra metoder och arbetssätt för dialogen. Inom projektet genomförs och utvecklas intressentdialoger eller invånardialoger. Vision om Växjö 2050 skall redovisas i maj 2020 och kommer bland annat redovisa invånarnas drömmar, förväntningar och önskemål för ett gott liv i Växjö 2050 och vägen fram till dess.

Vad har vi gjort hittills?

Cirka 2 000 invånare, organisationer och företag har deltagit i dialoger om Växjö kommuns framtid. De har koncentrerat sig på vad man tycker är viktigt i vår kommun för att leva, bo och verka här i framtiden. Det är också kopplat till arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsprogram – hållbara Växjö 2030 och uppdatering av kommunens översiktsplan.

Har du frågor

Du kan alltid höra av dig till Växjö kommun på flera sätt
synpunkter och felanmälan
info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Politik och demokrati