Invånardialog

Varmt tack till er som deltog i dialoger om Växjö kommuns framtid! Nu är sju invånardialoger genomförda.

Under tre veckor i november och december kom nästan 300 personer och var med på invånardialoger om Växjö kommuns framtid. I rundabordsamtal diskuterade man vad man tycker är viktigt som invånare i vår kommun för att leva, bo och verka här i framtiden.

Det blev många givande samtal som vi nu sammanfattar och analyserar. Det blir ett underlag för framtida beslut, bland annat av det hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 som kommunen arbetar med samt den uppdatering som görs av kommunens översiktsplan.

2019 fortsätter dialogerna genom fokusgrupper och mer återkoppling av resultatet av alla dialogerna.

Synpunkter

Tack till er som inte kunde delta på invånardialogen men ändå ville tycka till.

Du kan fortfarande ge dina synpunkter i arbetet med att välja utvecklingsstrategi i uppdatering av översiktsplanen, www.vaxjo.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats.
Dessutom är du alltid välkommen att höra av dig till Växjö kommun på flera sätt
synpunkter och felanmälan
info@vaxjo.se

Vad handlade invånardialogerna om

De områden som diskuterades kommer från Växjö kommuns arbete med uppdatering av översiktsplan och de utmaningar vi har kopplade till Agenda 2030 globala målen:

 • Tillit och trygghet
 • Hur vi möjliggör en aktiv fritid för alla
 • God hälsa och studiemiljö i skolan
 • Kompetensförsörjning
 • Integration
 • Hållbara transporter

Vilka deltar på invånardialogerna

Alla i Växjö kommun är välkomna att delta, ingen föranmälan. Från kommunkoncernen deltar politiker, chefer, tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag samt alltid projektledare Jonna Wehlin från kommunledningsförvaltningen och representanter för hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 och översiktsplanen. Tolkar deltar för arabiska, somaliska och dari.

Varför invånardialoger

Växjö kommun har flera utmaningar framför sig, det är tillsammans vi skapar framtiden! Det som diskuteras kommer att användas som underlag för att ta fram

 • Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 (ersätter bland annat miljöprogram).
 • utvecklingsstrategier för Växjö kommuns utveckling, del i arbetet med uppdatering av översiktsplanen

Översiktlig planering

Växjö kommun arbetar med att uppdatera översiktsplanen och första delen är att välja den strategiska inriktningen för utvecklingen av Växjö kommun. www.vaxjo.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats

Agenda 2030 – Globala målen

Invånardialogerna är en viktig del i Växjö kommuns arbete för att nå FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid. De globala målen hjälper oss att skapa en bättre kommun för oss som lever, bor och verkar här idag och för kommande generationer. www.vaxjo.se/hallbarhetlänk till annan webbplats

Höstens invånardialoger

Det var invånardialoger på sju platser i kommunen med samma innehåll. Hashtaggar att använda i sociala medier: #framtidavaxjo och #vaxjokommun.

 • Torsdag 22 november – Katedralskolan, Samuel Ödmans väg 1, Växjö
 • Tisdag 27 november – Araby Park Arena, Höstvägen 5A, Växjö
 • Onsdag 28 november – Teleborg Centrum, skolans matsal, Smedsvängen 72, Växjö
 • Torsdag 29 november – Braåsgården, Sjösåsvägen 15, Braås
 • Tisdag 4 december – Näckrosen i Ingelstad, Stationsvägen 2, Ingelstad
 • Onsdag 5 december – Pär Lagerkvistskola, Bredviksvägen 1, Växjö
 • Torsdag 6 december – Lammhults folkets hus, Jönköpingsvägen 10, Lammhult
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Politik och demokrati