Information till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information kring ordning för valsedlar och regler vid röstmottagningsställen.

Bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen

Valnämnden har i § 25 2018-03-22 beslutat om hur valsedlar ska ordnas och fyllas på i valsedelställen på samtliga röstmottagningsställen i Växjö kommun.

Valnämnden är förutom blanka valsedlar skyldiga att förse alla röstmottagningsställen med partivalsedlar (utan kandidatnamn) för följande partier:

För riksdagsvalet: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ.

För valet till kommunfullmäktige: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ.

För valet till landstingsfullmäktige: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ.

Namnvalsedlar förses inte av valnämnden utan det är upp till varje parti att lämna dessa direkt till röstmottagningsställena. Valnämnden tar inte emot några valsedlar centralt från partierna. Även andra partier än de som nämns ovan och som har anmält deltagande i ett val (sista anmälningsdag är 10 augusti 2018) har rätt att lämna sina valsedlar till röstmottagningsställena och få dem utplacerade på samma villkor som övriga partier. Skulle ett sådant parti lämna sina valsedlar måste placeringen i valsedelställ två (och eventuellt tre) göras om för att valsedlarna ska vara placerade i alfabetisk ordning. Det är viktigt att partierna är medvetna om att valnämnden inte ansvarar för om valsedlar vi inte av lag är skyldiga att förse röstmottagningsställena med tar slut. Valnämnden har alltså ingen skyldighet att informera partierna eller på något annat sätt tillse att påfyllning till röstmottagningsställena sker. Partierna får alltså lämna så många valsedlar av detta slag att de inte tar slut eller själva regelbundet kontrollera hur många som finns kvar på röstmottagningsställena. Valnämnden kommer dock göra ett undantag om ett parti blir utsatt för omfattande sabotage, exempelvis att någon tar med alla namnvalsedlar från ett röstmottagningsställe. Valnämnden kommer då i mån det är möjligt kontakta aktuellt parti så de får chansen att fylla på sina namnvalsedlar.

Ordningen i valsedelställen

Valsedlar läggs i alfabetisk ordning i minst två likadana valsedelställ.

I det första valsedelstället läggs endast partivalsedlar och blanka valsedlar som valnämnden av lag är skyldig att förse samtliga röstmottagningsställen med (se ovan avsnitt). Blanka valsedlar läggs i de tre nedersta facken. Det första valsedelstället är med andra ord statiskt.

I det andra (och vid behov tredje) valsedelstället läggs namnvalsedlar som lämnas av partierna (dock endast partier som anmält deltagande i ett val) till röstmottagningsställena i alfabetisk ordning. • Endast ett parti läggs på samma rad i valsedelstället. Varje rad har tre fack, ett för varje val (riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige). Om ett parti har dubbla listor ska raden direkt under användas för partiets andra lista.

Valsedlarna ska läggas i följande ordning på varje rad: 1:a facket: riksdag, 2:a facket: kommunfullmäktige, 3:e facket: landstingsfullmäktige.

Påfyllning av valsedlar som valnämnden av lag inte är skyldig att förse röstmottagningsställena med sker på följande sätt:

Partierna lämnar valsedlarna till röstmottagarna på respektive röstmottagningsställe. Röstmottagarna placerar sen in valsedlarna enligt ovan beskrivning. Så länge partiets valsedlar finns tillgängliga i lokalen fyller röstmottagarna på i valsedelstället varefter de börjar ta slut.

Gränser för propaganda vid röstmottagningsställen

De partier som kommer ha aktivitet i Växjö kommun i samband med valet måste följa de lagar och regler som finns kring politisk propaganda vid våra vallokaler och röstningslokaler. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Valnämnden vill därför be samtliga partier att politisk aktivitet i anslutning till våra röstmottagningsställen utförs med omdöme och med respekt för väljarens rätt att inte utsättas för påverkan eller hinder när hen är på väg för att rösta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Politik och demokrati