Vanliga frågor och svar kring valet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om valet 2018.

Får du inte svar på din fråga här kan du besöka Valmyndighetens webbplats och välja rubriken Ställ din fråga här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur får jag mina valsedlar?

Valsedlar finns i alla röstningslokaler och vallokaler. Valnämnden kommer, förutom blanka valsedlar, lägga ut partivalsedlar vi av lag är skyldiga förse alla röstmottagningsställen med. I Växjö kommun kommer det innebära följande partier: Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet De Gröna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

I övrigt lämnar många partier även valsedlar med kandidatnamn till röstningslokalerna och vallokalerna och de kommer också att finnas tillgängliga i valsedelställen. Dessutom delar många partier ut valsedlar i samband med sina valkampanjer.

När kommer röstkortet?

Valmyndigheten börjar skicka ut röstkorten under vecka 33. Senast den 22 augusti ska alla ha fått sitt röstkort.

Jag har tappat bort mitt röstkort eller inte fått det, vad gör jag?

Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du kontakta kommunen och få ett nytt utskrivet.

I första hand röstar du på valdagen den 9 september. Den vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Om du inte kan rösta på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på valmyndighetens webbplats.

Var kan jag förtidsrösta? Kan jag posta eller måste jag besöka en vallokal?

Du kan inte posta en röst utan du måste besöka en röstningslokal för att förtidsrösta. Undantag gäller för dem som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstningslokal. Då kan man rösta genom bud eller via ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Ett annat undantag är om du befinner dig utomlands, då kan du brevrösta.

Måste jag rösta i anvisad vallokal eller kan jag besöka en annan?

Du måste rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Det är i den lokalen du finns upptagen i röstlängden. Går du till en annan vallokal kommer du inte få rösta där.

Får jag rösta om jag inte är svensk medborgare?

Om du inte är svensk medborgare får du inte rösta i riksdagsvalet. Du kan däremot ha rösträtt i valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Din rösträtt framgår av röstkortet du får hem i brevlådan. Mer information om rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats.

Jag är utlandssvensk – får jag rösta och hur gör jag?

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Jag har förtidsröstat och har ångrat mig. Kan jag rösta igen?

Du kan inte förtidsrösta flera gånger för då kommer alla dina förtidsröster att vara ogiltiga och kommer inte att räknas. Om du förtidsröstat men ångrat dig kan du istället ångerrösta på valdagen. Det innebär att du går till din vallokal och röstar som vanligt. Om din förtidsröst har hunnit prickas av i röstlängden när du kommer för att rösta får du tillbaka den. Om inte så kommer den räknas som en ogiltig röst och istället räknas den rösten du lagt i vallokalen.

Vilka har rösträtt till kommun och landstingsfullmäktige?

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Hur gör jag om jag inte är hemma på valdagen?

Om du inte är hemma på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige under perioden 22 augusti till 9 september. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på respektive kommuns hemsida och på valmyndighetens webbplats. Befinner du dig utomlands kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat där du befinner dig. Länk till information om att rösta utomlands finner du längst ner på sidan.

Jag vill resa till färdtjänst, hur gör jag?

Du som har tillstånd att resa med färdtjänst, är folkbokförd i Kronobergs län och behöver hjälp med resan till vallokalen på valdagen 9 september reser utan egenavgift. Vid bokningen anger du att du vill boka en resa till vallokal för att rösta. För medresenär betalar ni som vanligt. Ring till Serviceresor på telefonnummer 0775- 77 77 00 senast fredag 7 september klockan 17.00 för att boka din resa.

Min anhörige är sjuk och kan inte ta sig till vallokalen, hur gör hen?

Personer som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vallokalen kan rösta genom bud eller begära en ambulerande röstmottagare från kommunen. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Om jag bor långt ifrån en vallokal och har svårt att ta mig till min vallokal, finns det alternativ?

Om du bor på landsbygden och har långt till din vallokal finns det 6 stycken röstningslokaler som kan vara närmare för dig som är öppna mellan klockan 09.00 – 13.00 på valdagen den 9 september. Dessa lokaler är: Asa vandrarhem, Möllekull församlingshem i Drev Hornaryd, Kalvsviks bygdegård, Tolgs föreningslokal, Jäts Folkets Fus och Örtagården i Ör.

Om du befinner dig på centrallasarettet på valdagen och inte kan ta dig till din vallokal kan du rösta i konferensrummet Zeus mellan klockan 09.00-13.00 (lokalen ligger i anslutning till huvudentrén).

I alla dessa röstningslokaler måste du ha med dig både röstkort och legitimation för att få rösta.

Om jag blir sjuk och inte kan gå och rösta, vad gör jag då?

Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till vallokalen kan du rösta genom bud eller så kan kommunen skicka ambulerande röstmottagare till ditt hem. Kommunen kan komma hem till dig mellan vardagar mellan 22 augusti och 7 september. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 9 september. Kontakta kommunen för mer information. 

Jag är student och har praktik utomlands då, hur/var röstar jag?

Antingen kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat om ett sådant finns där du befinner dig. Tänk på att en brevröst tidigast får göras i ordning den 26 juli för att vara giltig.

Vad händer om jag inte röstar?

Ingenting händer om du inte röstar, i Sverige har vi ingen röstplikt.

Kommer jag få information om vilken vallokal jag ska gå till?

Ja, det kommer stå på ditt röstkort du får hem i brevlådan.

Vilka regler krävs för att få vara bud och vem kan nyttja bud?

Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att rösta med bud. Följande personer får vara bud åt väljaren:

  • väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
  • lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB,
  • anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Tänk på att en budröst får göras iordning tidigast 24 dagar före valdagen.

Vad innebär att kryssa?

Om du vill stödja en speciell kandidat i ett parti så kan du markera den personen med ett kryss på en namnvalsedel.

De kandidater som får minst 5 procent av rösterna för ett parti i en valkrets kan flyttas upp i listan. Den av dessa av dessa kandidater som fått flest personröster flyttas upp som första namn på listan. Övriga kandidater som uppnått 5 procent flyttas också upp i listan efter antal röster. I val till kommun och landsting krävs att kandidaten får 50 respektive 100 röster utöver procentspärren.

Hur många röster måste en person ha för att bli inkryssad i kommunfullmäktige?

För det första måste kandidatens parti få minst ett mandat i kommunfullmäktige. Det innebar vid 2014 års val cirka 1000 röster. Inför 2018 års val har det dock införts en procentspärr på 2 procent av rösterna för att få vara med i fördelningen av mandaten. Det innebär sannolikt att antalet röster som behövs för att få ett mandat kommer öka till omkring 1200-1300 röster.

För det andra måste kandidaten för partiet få minst 5 procent av partiets röster. Dessutom måste kandidaten ha fått minst 50 röster totalt. Har flera kandidater uppnått detta så är det den kandidat med flest röster som får partiets första plats i kommunfullmäktige.

När vet jag resultatet för valet i Växjö kommun?

Sent på kvällen valdagen den 9 september brukar ett första preliminärt valresultat för kommunfullmäktige kunna presenteras.

När vet jag vilka som kommer styra i Växjö kommun kommande fyra åren?

Det beror på valresultatet. Om det är ett tydligt valresultat för ett visst block kan ett besked komma ganska snabbt efter valdagen. Är det en otydlig majoritet kan det dröja några veckor.

Hur jobbar Växjö kommun för att valet ska bli korrekt genomfört?

Det svenska valsystemet är transparant, decentraliserat och manuellt. Det innebär att det är mycket svårt att manipulera valresultatet. I Växjö kommun arbetar tjänstepersoner med att planera och organisera höstens val. Till vår hjälp har vi över 300 frivilliga valarbetare som kommer jobba i våra 51 vallokaler på valdagen. Dessa valarbetare genomgår obligatoriska utbildningar och flera har många års erfarenhet att jobba i vallokal. Valmyndigheten ger kommunerna instruktioner om hur valet ska genomföras så att det sker på samma sätt i hela landet.

Hur vet jag vad enskilda politiker har varit delaktiga i och tagit för beslut i enskilda frågor?

Nästan alla beslut som tas i Växjö kommun är tillgängliga för allmänheten. Undantagna är handlingar som är under sekretess. Har du frågor om vad en enskild politiker tyckt i en fråga kan du höra av dig till Växjö kommun. Protokoll från kommunfullmäktige och nämnds- och bolagssammanträden ligger på vår webbplats.

Du kan också närsomhelst kontakta en politiker, kontaktuppgifter finns under rubriken Politik och demokrati. Du kan också kontakta partier lokalt för att få svar på vad de tycker i en fråga.

Vilka jobbar i vallokalen?

I vallokalen jobbar mellan 4-6 röstmottagare beroende på distriktets storlek. Röstmottagarna är vanliga människor från alla delar av samhället. Ett grundkrav för att arbeta med val i Växjö kommun är att röstmottagaren fyllt 18 år senast valdagen, talar och kan läsa svenska, kan räkna och har rösträtt. Alla röstmottagare genomgår obligatorisk utbildning.

Hur vet jag att det jag röstar på är och förblir hemligt?

När du röstar i vallokal på valdagen prickas det av i röstlängden att du röstat men inte på vilket parti. Dina valkuvert läggs sen ner i valurnan tillsammans med alla andras röster. Det blir därmed omöjligt att veta vem som har röstat på vad när valkuverten sen öppnas vid rösträkningen, vilket är syftet med tillvägagångssättet.

Om du förtidsröstar så läggs dina valkuvert i ett fönsterkuvert tillsammans med ditt röstkort. Det är för att förtidsrösten ska kunna skickas till rätt vallokal där rösterna ska räknas på valdagen. Dessutom måste man kunna identifiera väljarens förtidsröst om hen ångerröstar på valdagen så man vet vilken förtidsröst man ska ta bort. Det är dock förbjudet enligt lag att öppna en förtidsröst och titta i valkuverten. Inga obehöriga har heller tillgång till förtidsrösterna före valdagen.

I vallokalen avidentifieras alla förtidsröster innan rösträkningen genom att valkuverten tas ut ur fönsterkuvertet och läggs i valurnan tillsammans med alla andra röster som mottagits under valdagen.

Vad händer efter röstningen?

Efter vallokalerna stänger den 9 september klockan 20.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna ringer de in resultatet till länsstyrelsen. Det är detta resultat du kan se på exempelvis TV på kvällen. På valnatten överlämnar kommunen sen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sen till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sen alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna vilket inte kommunen gjort under valnatten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Politik och demokrati