Valet till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Allt om valet hittar du på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats. Även Riksdagen har en webbplats för information om EUlänk till annan webbplats. På dessa sidor beskriver vi hur du kan rösta i Växjö kommun.

Förtidsrösta

8 maj til 26 maj 2019 kan du som inte kan ta dig till en vallokal på valdagen, förtidsrösta. Här hittar du information om var och när du kan förtidsrösta i hela Sverige.länk till annan webbplats

Kontrollera ditt röstkort

På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 26 maj. Kontrollera vilken vallokal du ska rösta i, det är inte säkert att det är samma lokal som förra valet. Du måste rösta i den vallokal som är angiven på röstkortet eller i en förtidsröstningslokal.

Valet till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Att rösta i valet till Europaparlamentet innebär att du tillsammans med medborgarna i alla EU:s medlemsländer väljer vilka partier och förtroendevalda som ska representera er i parlamentet de kommande fem åren.

Olika sätt att rösta på

Det finns olika sätt att rösta; förtidsrösta, rösta på valdagen, rösta med bud, rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta i förtid från utlandet.

Röstkort

Alla som får rösta i valet får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 26 maj. Ta med röstkortet och en giltig legitimation (måste bland annat ha foto på dig) när du ska rösta.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du istället förtidsrösta. Du måste även ha med ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta, så glöm inte att ta med det.

Röstkorten skickas ut av Valmyndigheten 2-8 maj. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 9 maj, eller om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Rösta på valdagen

På valdagen den 26 maj kan du från 08.00 till 21.00 rösta i din vallokal. Vid val till Europaparlamentet har vallokalerna öppet en timme längre än vid ett val till riksdag, kommun och landsting. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen. Du kan rösta i din vallokal även om du inte har ditt röstkort men du måste alltid ha med dig en giltig legitimation.

När du kommer till din vallokal finns det valsedelställ med partiernas valsedlar och blanka valsedlar. Nytt från och med 2019 är att alla valsedlar ska vara avskärmade från insyn. Du som väljare ska kunna plocka valsedlar i ställen utan att någon annan person ser vad du tar. Du tar de valsedlar du vill och går sedan bakom en valskärm. Du kan även ta en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på. Skriv i så fall noggrant. Bakom valskärmen gör du i ordning din röst genom att stoppa ner valsedeln i kuvert som du fått av en röstmottagare i vallokalen.

När du gjort iordning din röst bakom valskärmen går du dit röstmottagarna sitter med valurnan och lämnar fram ditt kuvert, ditt röstkort och din legitimation. Kuvertet, din legitimation och din rösträtt kontrolleras och det prickas av i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger sedan ner din röst i valurnan sedan är din röstning färdig.

För information om färdtjänst till vallokalen, kontakta region Kronoberg.

Om du bor på landsbygden och har långt till din vallokal finns det sex stycken röstningslokaler som kan vara närmare för dig som är öppna mellan klockan 09.00 – 13.00 på valdagen den 26 maj. Dessa lokaler är: Asa vandrarhem, Möllekull församlingshem i Drev Hornaryd, Kalvsviks bygdegård, Tolgs föreningslokal, Jäts Folkets Hus och Örtagården i Ör.

Om du befinner dig på centrallasarettet på valdagen och inte kan ta dig till din vallokal kan du rösta i konferensrummet Apollon mellan klockan 09.00-13.00 (lokalen ligger i anslutning till huvudentrén).

I alla dessa röstningslokaler måste du ha med dig både röstkort och legitimation för att få rösta.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Din röst kommer sedan att skickas till din hemkommun och komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Ditt röstkort kommer skiljas från dina valkuvert innan de stoppas i valurnan så ingen kommer veta vad du röstar på. Växjö kommun anordnar förtidsröstning på ett antal platser i kommunen under perioden 8 maj till 26 maj.

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 9 maj eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Röstningsförfarandet är i stort sett samma för väljaren vid förtidsröstning som i en vallokal på valdagen. Se nedan avsnitt om att rösta på valdagen.

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud. Dessutom får följande väljare budrösta:

  • väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare
  • väljare som är intagna i häkte. Väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

För att rösta med bud krävs särskilt material. Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka valmyndighetens webbplats för mer information om hur man kan få hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att få hjälp av ambulerande röstmottagare från kommunen. Om du inte har någon som kan vara bud eller inte vill att någon anhörig ska vara ditt bud kan du istället kontakta kommunen som då kan skicka två röstmottagare hem till dig och du kan lämna rösten till dem. Det är samma förfarande som att rösta i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna har även laglig rätt att hjälpa dig göra iordning din röst, något ett bud inte får göra. Röstmottagarna har tystnadsplikt.

Om du behöver en ambulerande röstmottagare så kontakta kommunen så kommer vi överens om en tid vi kan komma hem till dig. Kontakta kommunen i god tid innan den dag du vill rösta. Kommunen kan komma hem till dig vardagar mellan 8 maj och 24 maj. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 26 maj. Även då gäller att du hör av dig i god tid för att vara säker på att vi ska kunna hjälpa dig.

Rösträkningen

Efter vallokalerna stänger den 26 maj klockan 21.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten om man vill komma och titta. När röstmottagarna räknat rösterna ringer de in resultatet till länsstyrelsen. Det är detta resultat du kan följa via media på kvällen. Du kan också själv följa valresultatet på valmyndighetens webbplats. Efter rösträkningen överlämnar kommunen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen och ibland torsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sedan till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sedan alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna, vilket inte har gjorts av kommunen på valnatten.

Efter valet

Sverige har ett fast antal mandat i Europaparlamentet (för tillfället 20 stycken). Dessa mandat fördelas efter valresultatet. Om ett parti får tio procent av rösterna i valet får de alltså ungefär tio procent av Sveriges platser.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019
Politik och demokrati