Information till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information kring ordning för valsedlar och regler vid röstmottagningsställen.

Bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen

Valnämnden har i § 7 2019-01-23 beslutat om hur valsedlar ska ordnas och fyllas på i valsedelställen på samtliga röstmottagningsställen i Växjö kommun.

Valnämnden är förutom blanka valsedlar skyldiga att förse alla röstmottagningsställen med partivalsedlar (med kandidatnamn) för följande partier: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Övriga partier

Även andra partier än de som nämns ovan och som har anmält deltagande i ett val (sista anmälningsdag är 26 april 2019) har rätt att lämna sina valsedlar till röstmottagningsställena och få dem utplacerade på samma villkor som övriga partier. Skulle ett sådant parti lämna sina valsedlar måste placeringen i valsedelstället göras om för att valsedlarna ska vara placerade i alfabetisk ordning. Det är viktigt att partierna är medvetna om att valnämnden inte ansvarar för om valsedlar vi inte av lag är skyldiga att förse röstmottagningsställena med tar slut. Valnämnden har alltså ingen skyldighet att informera partierna eller på något annat sätt tillse att påfyllning till röstmottagningsställena sker. Partierna får alltså lämna så många valsedlar av detta slag att de inte tar slut eller själva regelbundet kontrollera hur många som finns kvar på röstmottagningsställena. Valnämnden kommer dock göra ett undantag om ett parti blir utsatt för omfattande sabotage, exempelvis att någon tar med alla namnvalsedlar från ett röstmottagningsställe. Valnämnden kommer då i mån det är möjligt kontakta aktuellt parti så de får chansen att fylla på sina namnvalsedlar.

Ordningen i valsedelställen

  • Valsedlar läggs i alfabetisk ordning i ett eller två likadana valsedelställ beroende på hur många partier som lämnar valsedlar.
  • Valsedlarna placeras i den första och tredje kolumnen (den mittersta kolumnen lämnas tom).
  • Skulle ett parti ha två listor läggs den andra listan i raden direkt under.
  • Blanka valsedlar läggs alltid på den nedersta raden, antingen i det första eller andra valsedelstället beroende på om ett eller två ställ behöver användas.

Om propaganda vid röstmottagningsställen


Med anledning av incidenter vid valet 2018 vill valnämnden inför kommande val påtala följande:

1) Valnämnden anser att det är en god tradition att partierna står utanför vallokalerna och erbjuder/delar ut valsedlar på valdagen. Valnämnden vill dock påtala att det är olämpligt att vara alltför aktiv och ”tvinga på” de röstande sin valsedel. Sunt förnuft måste råda!

2) Valnämnden påtalar det olämpliga i att gå in i vallokalerna klädda i någon form av kampanjkläder. Det är nämndens bestämda uppfattning att ingen politisk propaganda får förekomma i eller utanför vallokalerna. För valsedelsutdelare utanför vallokalen medges självklart att bära partibeteckningar.

3) De partier vars valsedlar valnämnden inte ansvarar för skall lämna sitt partis valsedlar till röstmottagarna som sedan ansvarar för fortsatt hantering (Se dokumentet Regler för ordning och påfyllning av valsedlar vid EU-val i Växjö kommun 2019). Det är endast röstmottagarna som får arbeta med valsedelsställen. Vill ett parti kontrollera valsedelställen tar de kontakt med röstmottagarna i vallokalen som hjälper och visar er.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2019
Politik och demokrati