Vanliga frågor och svar kring valet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om valet 2018. Får du inte svar på din fråga här kan du besöka Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats och välja rubriken Ställ din fråga här.

Valmyndigheten skickar ut röstkorten mellan 2-8 maj.

Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du kontakta kommunen och få ett nytt utskrivet. Om du röstar i din vallokal på valdagen behöver du inget röstkort, ta dock med legitimation.

I första hand röstar du på valdagen den 26 maj. Den vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Om du inte kan rösta på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på valmyndighetens webbplats.

Du kan inte posta en röst utan du måste besöka en röstningslokal för att förtidsrösta. Undantag gäller för dem som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstningslokal. Då kan man rösta genom bud eller via ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Ett annat undantag är om du befinner dig utomlands, då kan du brevrösta.

Du måste rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Det är i den lokalen du finns upptagen i röstlängden. Går du till en annan vallokal kommer du inte få rösta där.

Nytt från och med 2019 är att alla valsedlar ska vara avskärmade från insyn. Du som väljare ska kunna plocka valsedlar i ställen utan att någon annan person ser vad du tar. Det finns inga generella regler för hur denna avskärmning ska se ut. Det är upp till varje kommun att hitta en lösning. Det innebär att det kan se olika ut beroende på var i Sverige du röstar.

I Växjö kommun använder vi oss i första hand av en slags kåpa av papp över valsedelställen. Ställen är i regel även vända bort från kön. Det kan även tillkomma ytterligare skärmväggar i många lokaler.

Ja men endast om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger för då kommer din förtidsröst att vara ogiltig och kommer inte att räknas. Om du förtidsröstat men ångrat dig kan du istället ångerrösta på valdagen. Det innebär att du går till din vallokal och röstar som vanligt. Om din förtidsröst har hunnit prickas av i röstlängden när du kommer för att rösta får du tillbaka den. Om inte så kommer den räknas som en ogiltig röst och istället räknas den rösten du lagt i vallokalen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Om du inte är hemma på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige under perioden 8 maj till 26 maj. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på respektive kommuns hemsida och på valmyndighetens webbplats. Befinner du dig utomlands kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat där du befinner dig. Länk till information om att rösta utomlands finner du längst ner på sidan.

Personer som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vallokalen kan rösta genom bud eller begära en ambulerande röstmottagare från kommunen. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Om du bor på landsbygden och har långt till din vallokal finns det sex stycken röstningslokaler som kan vara närmare för dig som är öppna mellan klockan 09.00 – 13.00 på valdagen den 26 maj. Dessa lokaler är: Asa vandrarhem, Möllekull församlingshem i Drev Hornaryd, Kalvsviks bygdegård, Tolgs föreningslokal, Jäts Folkets Hus och Örtagården i Ör.

Om du befinner dig på centrallasarettet på valdagen och inte kan ta dig till din vallokal kan du rösta i konferensrummet Apollon mellan klockan 09.00-13.00 (lokalen ligger i anslutning till huvudentrén).

I alla dessa röstningslokaler måste du ha med dig både röstkort och legitimation för att få rösta.

Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till vallokalen kan du rösta genom bud eller så kan kommunen skicka ambulerande röstmottagare till ditt hem. Kommunen kan komma hem till dig mellan vardagar mellan 8 maj till 26 maj. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 26 maj. Kontakta kommunen för mer information.

Antingen kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat om ett sådant finns där du befinner dig. Tänk på att en brevröst tidigast får göras i ordning den 2 maj för att vara giltig.

Ingenting händer om du inte röstar, i Sverige har vi ingen röstplikt.

Ja, det kommer stå på ditt röstkort du får hem i brevlådan.

Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att rösta med bud. Följande personer får vara bud åt väljaren:

  • väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
  • lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB,
  • anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Tänk på att en budröst får göras iordning tidigast 24 dagar före valdagen.

Det svenska valsystemet är transparant, decentraliserat och manuellt. Det innebär att det är mycket svårt att manipulera valresultatet. I Växjö kommun arbetar tjänstepersoner med att planera och organisera valet. Till vår hjälp har vi över 300 frivilliga valarbetare som kommer jobba i våra 51 vallokaler på valdagen. Dessa valarbetare genomgår obligatoriska utbildningar och flera har många års erfarenhet att jobba i vallokal. Valmyndigheten ger kommunerna instruktioner om hur valet ska genomföras så att det sker på samma sätt i hela landet.

I vallokalen jobbar mellan 4-7 röstmottagare beroende på distriktets storlek. Röstmottagarna är vanliga människor från alla delar av samhället. Ett grundkrav för att arbeta med val i Växjö kommun är att röstmottagaren fyllt 18 år senast valdagen, talar och kan läsa svenska, kan räkna och har rösträtt. Alla röstmottagare genomgår obligatorisk utbildning.

Sent på kvällen valdagen den 26 maj brukar ett första preliminärt valresultat kunna presenteras.

Om du vill stödja en speciell kandidat i ett parti så kan du markera den personen med ett kryss på en namnvalsedel. Från och med 2019 finns även möjlighet att skriva till en kandidat på en blank valsedel eller en partivalsedel utan kandidater.

Efter vallokalerna stänger den 26 maj klockan 21.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna ringer de in resultatet till länsstyrelsen. Det är detta resultat du kan se på exempelvis TV på kvällen. Efter rösträkningen överlämnar kommunen sedan alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sedan till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sedan alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna vilket inte kommunen gjort under valnatten.

När du röstar i vallokal på valdagen prickas det av i röstlängden att du röstat men inte på vilket parti. Ditt valkuvert läggs sedan ner i valurnan tillsammans med alla andras röster. Det blir därmed omöjligt att veta vem som har röstat på vad när valkuverten sedan öppnas vid rösträkningen, vilket är syftet med tillvägagångssättet.

Om du förtidsröstar så läggs ditt valkuvert i ett fönsterkuvert tillsammans med ditt röstkort. Det är för att förtidsrösten ska kunna skickas till rätt vallokal där rösten ska räknas på valdagen. Dessutom måste man kunna identifiera väljarens förtidsröst om hen ångerröstar på valdagen så man vet vilken förtidsröst man ska ta bort. Det är dock förbjudet enligt lag att öppna en förtidsröst och titta i valkuverten. Inga obehöriga har heller tillgång till förtidsrösterna före valdagen.

I vallokalen avidentifieras alla förtidsröster innan rösträkningen genom att valkuvertet tas ut ur fönsterkuvertet och läggs i valurnan tillsammans med alla andra röster som mottagits under valdagen.

Valsedlar finns i alla röstningslokaler och vallokaler. Valnämnden kommer, förutom blanka valsedlar, lägga ut partivalsedlar vi av lag är skyldiga förse alla röstmottagningsställen med. Det kommer innebära följande partier: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

I övrigt kan andra partier lämna valsedlar med kandidatnamn till röstningslokalerna och vallokalerna och de kommer då också att finnas tillgängliga i valsedelställen. Dessutom delar många partier ut valsedlar i samband med sina valkampanjer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019
Politik och demokrati