E-tjänster och blanketter för företag

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du exempelvis hitta lokaler för ditt företag, ansök om grävningstillstånd eller tillstånd för att servera alkohol eller lämna in ett förslag på utmaning av kommunens verksamhet.

Lokaler för företag

Utmanarrätt, lämna förslag

Förvaltarfrihetsbevis

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Transporttillstånd

Bygglov och anmälan, ansökan

Förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Förvärv av kommunal tomt, ansök

Nybyggnadskarta

Hygienisk verksamhet - förskola, skola, solarium, bassängbad, anmälan

Bassängbad, anmälan

Hygienisk behandling, anmälan

Skola och förskola, anmälan

Solarier, anmälan

Cisterner, installation

Cisterner, installation

Cisterner, skrotningsintyg

Cisterner, skrotningsintyg

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förorenad mark, anmälan om efterbehandling

Gödselspridning, ansökan om dispens

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Omläggning av skogsmark till åker

Matförgiftning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan tobaksförsäljning - partihandel och detaljhandel

Anmälan tobaksförsäljning - partihandel

Anmälan tobaksförsäljning - detaljhandel

Bilaga till tillståndsanmälan för tobaksförsäljning

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd - Skatteverket

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd PBI - Skatteverket

Cateringlokal, anmälan

Folköl - egenkontrollprogram, folder

Folköl - servering eller detaljhandel, anmälan

Förändring i restaurangverksamhet, anmälan

Gemensamt serveringsutrymme, ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd, ansökan

Serveringsansvarig personal, anmälan

Stadigvarande serveringstillstånd, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd - finansieringsplan

Stadigvarande serveringstillstånd - verksamhetsbeskrivning, ansökan

Provsmakning på serveringsställe, anmälan

Provsmakning på tillverkningsställe, anmälan

Kryddning av snaps, anmälan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019