Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Frågor och svar om e-tjänster och e-legitimation

Här hittar du bland annat information om hur du använder våra e-tjänster och hur du kan skaffa e-legitimation.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänster är ärenden som du kan hantera själv via din dator, oavsett tidpunkt på dygnet. En del tjänster kräver inloggning med e-legitimation.

Vad är en e-legitimation och hur skaffar jag en e-legitimation?

Med e-legitimation legitimerar du dig och kan också skriva under en handling. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort. För att du ska kunna använda vissa e-tjänster som kräver inloggning måste du ha en e-legitimation.

E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på vanligt sätt.

Legitimationen kan vara en datafil på en hårddisk, lagras på ett elektroniskt kort eller ett mobilt Bankid på din smarta telefon. Den ges ut av en så kallad betrodd tredjepart, en utgivare. Det kan till exempel vara en bank.

Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av ett mobilt bankID eftersom detta kan användas från mobila enheter såsom en läsplatta.

Observera: Telia/ Net ID stöder inte Chrome vid signering, utan endast autentisering. Det är bra om du har Telia som e-legitimation ifall du använder en annan webbläsare.

Jag har problem att logga in i tjänsten, vad ska jag göra?

Du ska i första hand testa e-legitimationen. Lyckas du inte gå igenom testet ska du vända dig till den som utfärdat e-legitimationen. Se mer information under e-legitimation. Har du testat att din e-legitimation fungerar och är godkänd men kan fortfarande inte logga in på Växjö kommuns e-tjänster? Kontakta Växjö kommun på 0470-410 00.

Testa din e-legitimationlänk till annan webbplats

Jag får inte upp någon e-legitimation

Du har inte installerat någon e-legitimation. Logga in på din internetbank och ladda ner din e-legitimation. Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av ett mobilt Bankid. Du har valt en annan plats på datorn än den rekommenderade vid installationen av e-legitimationen. Det kan även vara så att du efter installationen har flyttat e-legitimationen till en annan plats. Om du har gjort detta så hittas inte e-legitimationen med automatik vid inloggningen. Giltighetstiden kan ha gått ut eller så är din e-legitimation spärrad. Då kontaktar du utgivaren.

Om du använder mobilt bankid, så kan du gå och starta appen som du har i telefonen. Skriva in lösenordet och börja använda e-tjänsten.

Jag har glömt lösenordet till min e-legitimation, vad ska jag göra?

Du måste hämta ut en ny e-legitimation hos din bank. Det är bara du som vet vad du har för lösenord och ingen annan kan ändra lösenordet eller nollställa det. Se mer information under e-legitimation.

Hur säker är e-legitimationen?

Vi har bedömt att e-legitimationen är en tillräckligt säker lösning för våra e-tjänster. Samma bedömning har även andra myndigheter, kommuner med flera gjort, som erbjuder e-tjänster där det krävs en e-legitimation. Till exempel Skatteverket och bankerna.

Är trafiken till/från e-tjänsten krypterad?

Ja, all trafik är krypterad och skyddad. Växjö kommun använder en underleverantör (Visma) för e-tjänster. Denna leverantör använder sig till 100% av krypterad kommunikation (https) för allt som en användare gör i en e-tjänst. Detta gäller inloggning, inmatning av uppgifter i fält och även lagring av data. All data som transporteras mellan Visma och Växjö kommun transporteras via krypterad https-trafik. Servrar som levererar e-tjänster har http avaktiverat så det är inte ens möjligt att genomföra osäker kommunikation.

Servrar för e-tjänster är testade via ssllabs och får där ett bra betyg av typen A-.

Vi har samma bank, kan vi använda samma e-legitimation?

En e-legitimation är personlig (precis som ett körkort) vilket innebär att även om ni är flera i familjen som nyttjar samma tjänst på internet så behöver ni ha var sin e-legitimation.

Hur vet jag om e-tjänsten har skickats iväg på rätt sätt?

I slutet av din ansökan/anmälan ska du få ett meddelande av typen "Tack för din ansökan". Meddelandet som visas är alltid det sista som den aktuella e-tjänsten visar. Det sker alltså antingen efter att du granskat och godkänt ditt ärende eller - när det krävs - efter att du har utfört e-legitimering.

Jag kan inte ha e-legitimation, vad ska jag göra?

Kan du inte skaffa e-legitimation på grund av ofullständigt personnummer eller annan orsak, går det bra att använda våra blanketter. Ska du använda e-tjänster som är tillgängliga för förskola och skola, var vänlig och vänd dig till förskolans och skolans personal.

Varför kan jag signera men inte min partner?

Din partner måste ha en fungerande e-legitimation. I första hand ska hen testa e-legitimationen. Lyckas hen inte gå igenom testet ska hen vända sig till den som utfärdat e-legitimationen. Se mer information under e-legitimation. Om hen har testat att e-legitimationen fungerar och är godkänd men kan fortfarande inte logga in på Växjö kommuns e-tjänster ska hen kontakta Växjö kommun på 0470-410 00.

Hur loggar jag ut?

Det är viktigt att du klickar på Logga ut för att logga ut från Mina Sidor på Växjö kommuns e-tjänster. Bra om du dessutom stänger ner webbläsaren.

Mina sidor

Mina meddelanden, vad är det?

Detta är ett säkert sätt att skicka information till och från Växjö kommun. Alla medborgare i Växjö kommun har en säker mejllåda som kräver inloggning med e-legitimation. Det krävs att medborgaren har en registrerad e-postadress för att kanalen ska kunna användas.

Mina ärenden, vad är det?

Här kan du få en översikt över dina ärenden hos Växjö kommun. Genom att logga in med e-legitimation kan du se dina ärende med aktuellt status och information och slipper kontakta Växjö kommun på annat sätt för att få denna kunskap.

Utförda e-tjänster, vad är det?

Här kan du se alla e-tjänster som du har skickat in till Växjö kommun. E–tjänsten och de filer som du har bifogat finns sparad här tills du bestämmer att radera det.

Jag har under Mina meddelanden fått uppmaningen att utföra en aktivitet/handling men det fungerar inte?

Vissa e-tjänster måste signeras av två personer, oftast är det vårdnadshavare som har gemensam eller delad vårdnad. Den första personen går till e-tjänsten, fyller i, signerar och skickar in. Den andra personen får ett meddelande om att signera en anmodan. Den andra personen måste inom 4 veckor signera e-tjänsten via Mina Meddelanden, genom att klicka på den länken som heter "anmodan om elektronisk signatur". Först då kommer e-tjänsten in till Växjö kommun.

Observera att om du får tekniskt fel, så kan det vara så att tiden för signering gått ut.

E-tjänster för barn och elever

Måste båda vårdnadshavarna signera e-tjänsten?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera e-tjänsten.

Hur ska den andra vårdnadshavaren göra för att signera en e-tjänst?

Den andra vårdnadshavaren signerar e-tjänsten genom att klicka på den länken som har kommit till e-postadressen. Det går också bra att gå till Mina sidor och signera e-tjänsten.

Jag har fått uppmaningen att använda en e-tjänst men ingen information har ändrats sedan förra gången jag använde den. Måste jag göra om det då?

Det är viktigt att informationen lämnas till förskolorna och skolorna varje år. Förskolorna och skolorna har krav på sig att inhämta information om exempelvis allergi varje år. Målsättningen är att varje barn/elev ska få rätt kost.

För att underlätta hanteringen för vårdnadshavare har Växjö kommun gjort så att informationerna sparas i e-tjänsten om du loggar in med e-legitimation, och behöver då bara ändra om det har skett en förändring annars är det bara att signera.

Jag får tekniskt fel när jag ska signera, varför funkar det inte?

Detta kan bero på flera saker. Den vanligaste orsaken kan vara att tiden för signering har gått ut, vilket är fyra veckor. Du har råkat klicka på fel länken med anmodan, om du har fler barn att signera e-tjänsten för, det är viktigt att du klickar på rätt länk.

Det händer i undantagsfall att något gått fel vid inskickandet efter signering av den andra  vårdnadshavaren och att e-tjänsten felaktigt registreras som granskad. Tyvärr måste man i dessa fall utföra e-tjänsten från början och fylla i uppgifterna på nytt.

Ett eller flera barn upplevs saknas i listan i e-tjänsten.

Underlaget i e-tjänsten hämtas från folkbokföringen enligt vem inloggad person har vårdnaden för. Personer med skyddad identitet visas aldrig. Det är endast barn som går på en skola där Växjö kommun är huvudman som visas.

Den andra vårdnadshavaren får inget mail om att granska och skriva under.

Det är första vårdnadshavaren som anger på vilken e-postadress den andra vårdnadshavaren kan nås. Rätt e-postadress krävs för att berätta för den andra vårdnadshavaren att det är dags att granska och signera e-tjänsten.

Det är alltid möjligt att logga in på Växjö kommuns Mina sidor och signera.

Jag får meddelandet att uppgifter ej kan hämtas från folkbokföringen.

Folkbokföringsadress och vårdnadsrelationer hämtas från folkbokföringsregistren. Det händer att dessa register ej kan nås vid ett tillfälle och då får man försöka utföra e-tjänsten vid senare tillfälle. Sker detta upprepat ber vi dig kontakta Växjö kommuns kontaktcenter.

Du är också välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga. Du kan ringa till Växjö kommun på 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021