Medling vid brott

Medling innebär att gärningsman och brottsoffer möts inför en opartisk medlare för att samtala om brottet och följderna av detta.

Arbete och välfärds ungdomsgrupp, bedriver i samverkan med polis- och åklagarmyndigheten ett projekt för medling vid brott som vänder sig till unga gärningsmän i åldern 12 – 21 år och deras brottsoffer.   

Gärningsmannen och brottsoffret möts inför en opartisk medlare för att samtala om brottet och följderna av detta. Syftet är att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och att brottsoffret ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medling skall ske i bägge parters intresse och vara frivilligt för dem båda. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Politik och demokrati