Projekt och verksamheter

Det finns många verksamheter och projekt som på ett eller annat sätt genomförs i brottsförebyggande syfte.

"Ungdom i centrum" och "Vackrare Växjö" har representanter adjungerande i rådet och andra verksamheter återkopplar regelbundet till rådet. 

Medlingsverksamhet har startat med medel från centrala BRÅ och drivs av Arbete och välfärds ungdomsgrupp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Politik och demokrati