Krisberedskap

Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Utan el fungerar inte leveransen av matvaror till affären, bankomater, internet, mobiltelefoner och fasta telefoner, bensinpumpar, vatten och värme eller kyl- och frys. Efter bara några dagar har vi en samhällskris.

Men samhället måste fungera även vid en kris. Det är mycket viktigt att verksamheter som vård, omsorg och skola klarar av grundläggande verksamhet oavsett samhällskrisens omfattning och karaktär.

För att klara sitt verksamhetsansvar och upprätthålla krishanteringsförmågan måste kommunen ha en utbildad och övad organisation för krishantering. Det går inte att bygga upp samhällets krisberedskap enbart utifrån de hot och risker som man i förväg kan identifiera. Grunden måste i stället vara en generell förmåga att hantera kriser, oavsett hur de ser ut.

Vid en kris har kommunen ett ansvar inom det geografiska området. Det innebär att verka för att samordna och inrikta hanteringen av en kris eller allvarlig händelse inom kommunen. Länsstyrelsen och regeringen har motsvarande ansvar på regional respektive nationell nivå.

Din egen krisberedskap

Om du ägnar några minuter till att fundera över hur ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning så har du skaffat en beredskap för en samhällskris. En mental beredskap som gör att du bättre klarar av att hjälpa dig själv och andra när stora delar av samhället har stannat. 

Webbplatsen Hesa Fredrik har kommit till för att vi alla ska kunna vara förberedda om en samhällskris inträffar. När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris i samhället kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna. Det kan du få tips om på webbsidan Hesa Fredriklänk till annan webbplats.

Webbplatsen är utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Krissamverkan Kronoberg. Krissamverkan Kronoberg är ett brett nätverk för samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer i Kronobergs län med representanter från kommunerna och deras räddningstjänster, Länsstyrelsen, polismyndigheten, Region Kronoberg, SOS Alarm och Försvarsmakten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Politik och demokrati