Kriget i Ukraina - samlad information från Växjö kommun

Många vill efter Rysslands invasion av Ukraina hjälpa människor som drabbas av kriget. Här har vi samlat information till dig som vill bidra, men också om hur Växjö kommun arbetar. Även på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats. kan du få bra information om Kronobergs hantering av kriget i Ukraina.

Växjö kommun har ingen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter utan samverkar med Länsstyrelsen Kronoberg som samlar in och samordnar initiativ och erbjudanden. Skicka e-post till Länsstyrelsen på kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se med det du erbjuder. Om erbjudandet sedan behöver tas i anspråk blir du kontaktad. På webbplatsen Kronoberg Tillsammans finns också information till dig som vill hjälpa till på andra sätt. Länk till annan webbplats.

Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Till exempel:

Hos en del frivillighetsorganisationer kan du också anmäla dig som volontär. På Kronoberg Tillsammans finns information till dig som vill bli volontär. Länk till annan webbplats.

För närvarande finns inget behov hos Migrationsverket av privata boendelösningar.

 • Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas. Att skänka kläder kan kännas bra men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Om kläder behövs kommer hjälporganisationer efterlysa det. Skänk hellre pengar till seriösa organisationer så får människor på flykt välja själva vad det vill köpa till sig och sin familj.
 • Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige - ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA med mera, på Migrationsverkets webbplats.
 • Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?
 • Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns. De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram. Försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten.
 • Om du har möjlighet - erbjud Migrationsverket att hyra ett långsiktigt boende av dig. På detta sätt hjälper du människor som flytt att få en trygg plats sin första tid i Sverige. Du hör då av dig till vaxjo-boende@migrationsverket.se

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi, samhällsorienering eller annan utbildning inom komvux.

Alternativ till sfi kan vara att läsa svenska på folkhögskola eller studieförbund istället.

Språk- och kompetenscentrum är vägen in

Barn och ungdomar i åldern 1-18 år som har behov av skola eller förskola är välkomna att kontakta Språk- och kompetenscentrum, SKC. SKC finns på Storgatan 52B i Växjö och här finns även tillgång till tolkar. Vid besök behöver vårdnadshavare, alternativt god man, vara med. Barnet ska ha med sig ID-handlingar samt kvitto/mejl med dossiernummer som bevis att man registrerats på Migrationsverket. Det går även att komma i kontakt med SKC via telefon: 0470-439 86 eller e-post: skc@vaxjo.se.

Förskola, grundskola, gymnasieskola

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år

Utbildningsförvaltningen organiserar nu skolgång för de barn som kommer till vår kommun från Ukraina. Det handlar bland annat om förberedelseklasser, mottagande i förskola, skolskjuts med mera.

Förskola

Arbete pågår för att kunna ta emot barn i öppen förskola på fler platser samt mottagande i allmän förskola.

På öppen förskola är du som vårdnadshavare där tillsammans med barnet medan på förskolan lämnar du barnet hos personalen.

Ansökan och placering i allmän förskola sker enligt ordinarie rutiner.

Grundskola

Förberedelseklasser har startat på Ingelstad skola, Lillestadskolan, Pär Lagerkvistskolan och Teleborg Centrumskolan. Språk- och kompetenscentrum, SKC, har samordningsansvaret och samverkar med respektive skolledning i planeringsarbetet.

Beredskap finns för att starta förberedelseklass på fler skolor vid behov.

Gymnasieskola

Nyanlända från Ukraina upp till 18 år erbjuds språkintroduktion på Katedralskolan.

Har ni plats i er förening?

Just nu flyr många människor från kriget i Ukraina och en del kommer hit till Växjö kommun. Några av dessa – både vuxna, barn och unga - är idrottsutövare i sitt hemland och vill fortsätta med det här i Sverige. Kontakta foreningsservice@vaxjo.se så kan vi förmedla kontakt.

Aktiviteter för barn och unga

Kontakta foreningsservice@vaxjo.se om er förening erbjuder någon öppen verksamhet för barn och unga.

Andra sätt att hjälpa

Tänk på att om någon som flytt från krig kommer till er förening så har den personen med största sannolikhet ingen utrustning eller ens träningskläder. Kanske kan ni uppmana era medlemmar att ta en titt hemma om det finns någon idrottsutrustning de kan skänka eller låna ut. Hygienpaket med duschhandduk, tvål, schampo, deo och andra hygienartiklar som mensskydd kan vara ett annat sätt att hjälpa.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda boende och pengar till mat till de som omfattas av skydd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Läs mer om Migrationsverket på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

På Migrationsverkets webbplats finns en e-tjänst för de som kommer till Sverige och ska ansöka om skydd. Länk till annan webbplats.

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande och människor som omfattas av massflyktsdirektivet. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats finns mer information om de olika myndigheternas ansvar. Länk till annan webbplats.

En viktig uppgift för oss alla är att vara uppmärksam på den information som vi får till oss och att inte sprida rykten eller felaktig information vidare. Sök därför information från trovärdiga källor.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022