Krissamverkan Kronoberg

Komplexiteten i en allvarlig händelse eller kris ställer höga krav på samverkan mellan olika aktörer i krishanteringssystemet.

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet Krissamverkan Kronoberg. Det är ett brett nätverk med representanter från länets kommuner och deras räddningstjänster, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Region Kronoberg, SOS Alarm och Försvarsmakten.

Krissamverkan Kronoberg jobbar i samverkan både före, under och efter krisen. Det innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheten eller öka beredskapen att hantera olika händelser, lika väl som att samverka i själva händelsen när en kris inträffar. När en kris eller allvarlig olycka inträffar finns särskilda rutiner för att snabbt kunna komma igång med gemensam krisledning.

Parterna i Krissamverkan Kronoberg undertecknade 2017 en ny överenskommelse om hur samverkan ska ske.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Politik och demokrati