Krissamverkan Kronoberg

Komplexiteten i en allvarlig händelse eller kris ställer höga krav på samverkan mellan olika myndigheter i krishanteringssystemet.

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan i nätverket Krissamverkan Kronoberg. Det är ett brett nätverk med representanter från:

  • kommunerna i länet och deras räddningstjänster
  • Länsstyrelsen
  • Polisen
  • Region Kronoberg
  • SOS Alarm
  • Försvarsmakten

Krissamverkan Kronoberg jobbar i samverkan både före, under och efter krisen. Det innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheten eller öka beredskapen att hantera olika händelser, lika väl som att samverka i själva händelsen när en kris inträffar. När en kris eller allvarlig olycka inträffar finns särskilda rutiner för att snabbt kunna komma igång med gemensam krisledning.

Parterna i Krissamverkan Kronoberg undertecknade 2017 en ny överenskommelse om hur samverkan ska ske.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Politik och demokrati